Historia

Pomysł utworzenia punktu pomocy osobom potrzebującym powstał na początku 2008 roku.
Do utworzenia takiego miejsca natchnęła nas prosta, ale jakże wzruszająca rozmowa dwóch kobiet: „Mam 700zł renty, na lekarstwa wydałam 250zł, a gdzie opłaty, nie mówiąc już o wyżywieniu”.   Poruszeni trudną sytuacją w/w kobiety zabraliśmy się do pracy. Na początku musieliśmy znaleźć miejsce na biuro wraz z magazynem. Pomógł nam w tym ks. Mirosław Kozina, który skontaktował nas ze swoim proboszczem ks. Andrzejem Burkiem - duszpasterzem
Parafii Matki Bożej Różańcowej Kraków Piaski Nowe. Ksiądz Andrzej z wielkim entuzjazmem przyjął nasz pomysł, udostępniając potrzebne pomieszczenia do rozpoczęcia działalności charytatywnej.
Następnie złożyliśmy dokumenty celem nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Krakowie Koordynatorem Programu Pomocowego PEAD na terenie Małopolski. Ksiądz Andrzej z wielkim entuzjazmem przyjął nasz pomysł, udostępniając potrzebne pomieszczenia do rozpoczęcia działalności charytatywnej. Następnie złożyliśmy dokumenty celem nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Krakowie Koordynatorem Programu Pomocowego PEAD na terenie Małopolski.   Poszerzając pole swojej działalności, udostępniliśmy parafianom kontakt ze środowiskiem kultury poprzez okazyjne seanse filmowe. Wybiegając myślami ku przyszłości, pragniemy z jeszcze większym zaangażowaniem kontynuować piękne dzieło niesienia pomocy innym.